Nowoczesne życie często przedstawiane jest w dwojaki sposób. Z jednej strony mamy do czynienia z